Stresssymptomer

Symptomer på stress

- Vær opmærksom på, hvordan stress kommer til udtryk

Stress kommer til udtryk på mange måder. Det betyder, at der er et hav af stresssymptomer, som du bør være opmærksom på. Nogle stresssymptomer er mere hyppige end andre, og kroppen forsøger på mange måder at signalere, at den er stresset og ude af balance. Det kan derfor også være svært at vide, hvad man skal være agtpågivende overfor i forhold til stresssymptomer.

Der er dog nogle overordnede træk, som ofte går igen.

Nedenfor er beskrevet symptomerne der er opdelt efter hvor lang en periode man har været stresset: 

Kortvarigt

 • Anspændthed
 • Knugen i brystet / maven
 • Midlertidig hjertebanken
 • Midlertidig rysten eller tics
 • ”Sommerfugle i maven”
 • Sveder
 • Tissetrang
 • Tørhed i munden

Mellemlangt

 • Indesluttet
 • Indre modstand / modvilje
 • Irritabel
 • Lettere til tårer (grådlabil)
 • Sover dårligt om natten
 • Træthed
 • Tankemylder
 • Uro i kroppen

Længerevarende

 • Aggressiv adfærd
 • Blødningsforstyrrelser
 • Eksem / udslæt
 • Glemsomhed / fraværende
 • Mave og tarm problemer
 • Mindre social
 • Større forbrug af stimulanser
 • Uforklarlige smerter

Nedbrud

 • Får angstanfald
 • Besvimer
 • Død
 • Kan ikke finde hjem
 • Tab af synet

Det er som nævnt vigtigt at huske på, at stress i høj grad er individuelt, og symptomerne derfor også kan være forskellige for hver enkelt person, som rammes af stress. Det betyder, at du ikke nødvendigvis selv vil mærke stresssymptomer på samme måde som andre i din omgangskreds måske har mærket dem og fortalt om. Du kan altså ikke benægte, at du har stress, alene på baggrund af symptomer, som måske ikke stemmer helt overens med andres oplevelse heraf.

Se også:

Vores bidrag i kampen mod stress